MOSiR - Chełm

Hala Sportowa

Hala Sportowa MOSiR  posiada:

 • 1044  miejsc siedzących
 • 200 miejsc stojących
 • 2000 miejsc po dostawieniu widowni


dział: Strona startowa arrow Lodowisko
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Lodowisko Drukuj Wyślij znajomemu

 dsc02082.jpg  lodowisko.jpg

Lodowisko sztuczne przy ul. Sienkiewicza 22 w Chełmie funkcjonuje zazwyczaj od grudnia do końca lutego. Od roku 2011 coraz mniejszy wpływ na pracę lodowiska ma aura, ponieważ lodowisko chłodzone jest nowoczesną technologią pozbawioną amoniaku. Miłośnicy łyżew mogą korzystać z tafli lodowiska nawet przy dodatnich temperaturach sięgających +10oC. Jedyną przeszkodą wynikającą z warunków pogodowych mogącą przerwać pracę lodowiska są opady deszczu.

Lodowsko w sezonie czynne jest codziennie w godz. 09:00 - 19:00.

Osoby legitymujące się Chełmską Kartą 3+ wydaną w ramach programu dla rodzin wielodzietnych korzystają

z 50 % zniżki w opłacie za korzystanie z lodowiska.

tel. 82 565 45 98

Poniżej zamieszczamy cennik korzystania z lodowiska, jego regulamin oraz regulamin wypożyczalni łyżew.

                                                                                                                                 

CENNIK KORZYSTANIA Z LODOWISKA  

 

BILET NORMALNY                                                14,00* ZŁ/GODZ.

BILET NORMALNY    +WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW                               18,00 ZŁ / GODZ.

 BILET ULGOWY                                                    10,00* ZŁ/GODZ.

 BILET ULGOWY    +WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW                               15,00 ZŁ / GODZ.

BILET NORMALNY Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY       7,00 ZŁ/GODZ.

 BILET NORMALNY Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY   +WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW 12,00 ZŁ / GODZ.

BILET ULGOWY Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY     5,00 ZŁ/ GODZ.

  BILET ULGOWY Z KARTĄ DUŻEJ RODZINY+WYPOŻYCZENIE ŁYŻEW                           10,00 ZŁ

/ GODZ.

 Bilet W-F dla mieszkańców Chełma  8,00 ZŁ

 

    * 50% ulgi dla posiadaczy karty "Chełmskiej Karty 3 PLUS".- dotyczy wstępu na lodowisko

 Emerytom i rencistom przysługuje bilet ulgowy

 

   

REGULAMIN LODOWISKA MOSiR ul. Sienkiewicza 22

 1. Administratorem lodowiska jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie.
 2. Lodowisko jest czynne codziennie w godzinach 09.00 – 19.00.
 3. W dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-14.00 pierwszeństwo na korzystanie z lodowiska mają zorganizowane grupy szkolne.

4.  Lodowisko jest nieczynne w przypadku obfitych opadów deszczu.

 1. W przypadku organizowania imprez sportowych administrator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.
 2. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w obuwiu łyżwiarskim.

7.Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli.

 1. Bilet wstępu ulgowy mogą nabywać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych tylko za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej.
 2. Ulgowa opłata dla grup zorganizowanych stosowana jest dla grup liczących nie mniej niż 10 osób, znajdujących się pod opieką pełnoletniej osoby uprawnionej, po przedstawieniu listy uczestników potwierdzonej pieczęcią i podpisem organizatora.

a.       Osoby, legitymujące się Chełmską Kartą 3+ , wydaną w ramach programu dla rodzin  wielodzietnych korzystają z 50% zniżki w opłacie za korzystanie z lodowiska.

       10.  Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie maksymalnie 70 osób.

11.  Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które również przebywają w obuwiu łyżwiarskim.

 1. Zaleca się jazdę w rękawiczkach i kasku ochronnym, w szczególności dzieciom
  do lat 10.
 2. Każdy korzystający z lodowiska zobligowany jest do wykonywania poleceń służb porządkowych oraz do stosowania się do komunikatów podawanych przez głośniki.
 3. Na tafli lodowiska należy zachować maksymalną ostrożność.
 4. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.
 5. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  • używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających
   z lodowiska,
  • siadania na bandach okalających lodowisko,
  • rzucania śniegiem,
  • jazdy z dziećmi na rękach,
  • wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na taflę lodowiska,
  • chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
  • niszczenia sprzętu i urządzeń, chodzenia po tafli lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.
  • zaśmiecania terenu obiektu
  • spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu
  • palenia papierosów.
 6. Za rzeczy pozostawione na lodowisku administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 7. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 8. Osoby nie przestrzegające zasad regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
 9. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
 10. Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania lodowiska można zgłaszać pisemnie do dyrektora MOSiR Chełm, ul. Graniczna 2a.