MOSiR - Chełm

Hala Sportowa

Hala Sportowa MOSiR  posiada:

  • 1044  miejsc siedzących
  • 200 miejsc stojących
  • 2000 miejsc po dostawieniu widowni


dział: Strona startowa
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Zapraszamy do udziału w rozgrywkach Chełmskiej Ligi Koszykówki o Puchar Dyrektora MOSiR Chełm Drukuj Wyślij znajomemu
Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich miłośników koszykówki w Chełmie. Już w styczniu planujemy zorganizować pierwszą edycję Chełmskiej Ligi Koszykówki o Puchar Dyrektora MOSiR Chełm. Rozgrywki będą się odbywały w formie ligi, systemem każdy z każdym. Ilość kolejek i meczów w każdym terminie uzależniona będzie od liczby zgłoszonych drużyn. Zapisywać można się drogą mailową ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ), telefonicznie (82 563 00 03), bądź dostarczyć zgłoszenie osobiście do sekretariatu MOSiR w Hali Miejskiej przy ul. Granicznej 2a. Zapisy prowadzone będą do 5 stycznia 2022r. Serdecznie zapraszamy!!!

REGULAMIN

CHEŁMSKIEJ AMATORSKIEJ LIGI KOSZYKÓWKI

I. ORGANIZATOR:

Chełmska Amatorska Liga Koszykówki organizowana jest przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Chełmie.

II. CELE:

Celem Chełmskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki jest:

- propagowanie zdrowego, sportowego stylu życia;

- propagowanie gry w koszykówkę;

- wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny z terenu miasta Chełm;

III. TERMIN I MIEJSCE:

1. Rozgrywki rozpoczną się 23 stycznia 2022 r. i będą odbywały się w każdą niedzielę.

2. Rozgrywki Chełmskiej Ligi Koszykówki odbędą się w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie; ul. Graniczna 2a;

IV. UCZESTNICTWO:

1. W rozgrywkach Chełmskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki mogą startować wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 15 lat, bez względu na płeć.

2. Z rozgrywek wykluczeni będą zawodnicy startujący w rozgrywkach PLK, PLKK, I i II ligi mężczyzn  I ligi kobiet oraz Ligi zagraniczne. Stwierdzenie udziału w meczu zawodnika, który uczestniczył w/w rozgrywkach skutkuje natychmiastowym walkowerem.

3. Niepełnoletni uczestnicy rozgrywek winni dostarczyć pisemne zgody rodziców lub opiekunów prawnych zezwalające na udział w Lidze. Zawodnicy mają obowiązek posiadać dokument tożsamości, który należy okazać sędziom na każde wezwanie Organizatora lub Sędziego.

4. Maksymalna liczba zawodników w drużynie wynosi 12 osób.

5. W rozgrywkach Chełmskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki mogą brać udział tylko zawodnicy formalnie zgłoszeni.

6. Gracz może grać tylko w jednej drużynie.

7. Gracz ma prawo zmienić drużynę tylko raz na sezon, ale grać będzie już od następnej rundy. Wyjątek od tej zasady stanowi rozwiązanie drużyny.

8. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nie zapewnia ubezpieczenia zawodnikom startującym w rozgrywkach.

 

V. SYSTEM ROZGRYWEK:

1. Chełmska Amatorska Liga Koszykówki rozgrywana będzie metodą „każdy z każdym”.

2. Punktacja:

- zwycięstwo – 2 pkt.

- przegrana 0 pkt.

3. W przypadku kiedy dwie lub więcej drużyn będą posiadać taką samą liczbę punktów o kolejności decyduje:

- mecz bezpośredni;

- liczba punktów zdobytych w meczach;

- stosunek punktów zdobytych;

- większa liczba punktów zdobytych;

4. W przypadku wycofania drużyny z rozgrywek stosuje się zasadę: jeżeli dana drużyna rozegrała mniej niż 50% meczów wszystkie wyniki anuluje się bez przyznawania drużynom punktów. Natomiast jeżeli drużyna rozegrała więcej niż 50% meczów pozostałym zespołom dodaje się punkt walkowerem.

5. Dwa walkowery dyskwalifikują automatycznie drużynę.

6 . Terminarz rozgrywek ustala Organizator.

7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w wyjątkowych przypadkach terminarza rozgrywek o czym niezwłocznie poinformuje zainteresowane drużyny.

8. Zmiana terminu rozgrywek może nastąpić na wniosek drużyny tylko
i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Zespoły są zobowiązane uzgodnić termin między sobą i poinformować o tym niezwłocznie Organizatora. Przy braku zgody wszystkich zainteresowanych drużyn terminy pozostają bez zmian.

VI. RADA LIGI:

1. Przed rozpoczęciem rozgrywek powołana zostanie Rada Ligi.

2. W jej skład wchodzą:

- dwaj pracownicy MOSiR – u;

- dwóch sędziów koszykówki;

- kapitanowie zespołów;

3. Do uprawnień Rady należy:

- ponadprogramowo ukarać zawodnika karą za zawieszenia;

- podjąć decyzję o dyskwalifikacji drużyny;

- unieważnić pozameczowe decyzje sędziego;

4. Rada obraduje w czasie rzeczywistym, poprzez posiedzenia ale również w trybie zdalnym za pomocą łącz internetowych i telekomunikacyjnych.

5. Rada Ligi podejmuje decyzje po dokładnym rozpoznaniu sprawy. Każdemu członkowi rady przysługuje prawo przedstawienia propozycji, przekonywania, argumentowania i wynikowo jeden głos. Wszelkie postanowienia wypracowuje się w głosowaniu. Decyduje zwykła większość głosów.

6. W przypadku zaistnienia bezpośredniego zaangażowania członka Rady lub jego drużyny w konkretnie rozpatrywaną sprawę lub zdarzenie, w celu uniknięcia sytuacji konfliktu interesu zostanie on wyłączony z obrad.

VII. PROTESTY:

1. Zawodnicy i drużyny mogą skorzystać z instytucji protestu.

2. Protest należy wyrazić  do 24 godzin od czasu zakończenia spotkania.

3. Wyjątek stanowi protest odnoszący się do obecności nieuprawnionego zawodnika, który powinien być zgłoszony przed lub w trakcie spotkania do jednego z sędziów prowadzących mecze lub sędziów stolikowych. Na żądanie protestującego zawodnik ma obowiązek okazać dokument tożsamości.

VIII. NAGRODY:

1. Za miejsca 1 – 3 drużyny otrzymają puchary.

2. Za miejsca 4 – 6 drużyny otrzymają statuetki.

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają medale i dyplomy.

IX. UWAGI KOŃCOWE:

1. Zawodnicy powinni być ubrani w jednakowe stroje sportowe.

2. Za rzeczy zgubione i pozostawione w obiekcie Organizator nie odpowiada.

3. Zawodnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora od nieszczęśliwych wypadków.

4. Gracze ponoszą odpowiedzialność za szkody materiałowe powstałe z ich winy podczas trwania rozgrywek.

5. Zgłoszenie się do rozgrywek Chełmskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki jest jednoznaczne ze zgodą na udostępnienie swojego wizerunku.

6. Zgłoszenie się do rozgrywek Chełmskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki jest jednoznaczne ze zgodą przestrzeganie niniejszego regulaminu i Regulaminu Miejskiej Hali Sportowej.

 

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej

Podziemia Kredowe w Chełmie

Chełmski Park Wodny

Ankieta

Co myślisz na temat ścieżki rowerowej wzdłuż doliny rzeki Uherki ?
 

Wynajem Sceny

KOSZT NAJMU  Z OBSŁUGĄ

Jeden dzień - 3 000 + podatek VAT
Dwa dni - 3 500 + podatek VAT
Trzy dni - 4 000 + podatek VAT

Dojazd na terenie Chełma - gratis

  WYMIARY SCENY ROZŁOŻONEJ

- wysokość (podłogi) -  od 1 do 1,5 m
- szerokość - 10 m
- głębokość - do 10 m
- wysokość od sceny do dachu - max. 5 m
- wysokość całkowita – 6,70 m

scena2.jpg

 scena mobilna

  scena mobilna