MOSiR - Chełm

Kort tenisowy

Obok stadionu jest kort do tenisa ziemnego.dział: Strona startowa arrow Stok narciarski
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Stok narciarski Drukuj Wyślij znajomemu

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z WYCIĄGU NARCIARSKIEGO

MOSiR KUMOWA DOLINA

ORAZ CENNIK: 

1.      Administratorem wyciągu narciarskiego jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Chełmie

2.      Wyciąg narciarski jest czynny codziennie przy odpowiednich warunkach śniegowych
i atmosferycznych w godzinach od 1000 do 2000.

3.      Zabrania się wchodzenia na trasy narciarskie poza godzinami otwarcia ośrodka.

4.      Osoby korzystające z wyciągu zobowiązane są posiadać ważny bilet lub karnet na przejazd wyciągiem.

5.      Do ulgowych przejazdów uprawnieni są: grupy zorganizowane dzieci i młodzieży w ramach zajęć szkolnych.

6.      Dzieci do lat 7 mogą korzystać z wyciągu narciarskiego wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

7.      Osoby uprawiające narciarstwo do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych. Zaleca się używanie kasków ochronnych wszystkim osobom przebywającym na terenie tras narciarskich.

8.      Jazda z góry wyciągiem dozwolona jest tylko po uprzednio przygotowanym śladzie do jazdy narciarzy na wybiegu.

9.      Zaczepienie się do jazdy w górę może nastąpić tylko na peronie dolnym, wczepienie na peronie górnym przed tabliczką „KONIEC JAZDY”.

10.  Zabrania się zaczepiania i wczepiania narciarzy poza peronami na trasie w którymkolwiek miejscu.

11.  W wypadku zatrzymania się wyciągu nie należy wyczepiać się bez polecenia obsługi.

12.  W czasie zjazdu nie wolno podjeżdżać do liny i urządzeń wyciągu, ani tam też przebywać.

13.  Zabrania się zjeżdżania na sankach, chodzenia pieszo, ustawiania bramek, tyczek itp. na trasach zjazdowych
i w pobliżu urządzeń wyciągu.

14.  Zabrania się korzystania z wyciągu kobietom w ciąży
z wyłączeniem tego punktu po złożeniu oświadczenia na piśmie dotyczącego uprawiania snowboardingu
i narciarstwa wyłącznie na własną odpowiedzialność.

15.  Wyciąg jest jednoosobowy i zabrania się jeżdżenia na jednym orczyku więcej niż jednej osobie.

16.  Za rzeczy pozostawione na terenie wyciągu narciarskiego administrator nie ponosi odpowiedzialności.

17.  Zabronione jest przebywanie (lub jazda) na wyciągach
i trasach osób w stanie nietrzeźwym lub po użyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych oraz wnoszenia przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób. Osoby obsługujące wyciąg narciarski mogą odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie  terenu stoku narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.

18.  Na terenie stoku narciarskiego znajduje się punkt pomocy medycznej. W razie wypadku lub zasłabnięcia należy powiadomić punkt pomocy medycznej.

19.  Nie będą obsługiwane osoby nie przestrzegające regulaminu, nie stosujące się do poleceń obsługi oraz osoby będące w stanie nietrzeźwym.

20.  Korzystający z wyciągu zobowiązani są do przestrzegania regulaminu oraz podporządkowania się poleceniom obsługi wyciągu.

21.  Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania wyciągu narciarskiego można zgłaszać pisemnie do Dyrektora MOSiR Chełm, ul. Graniczna 2a.