Wykaz wykorzystania MHS

Miejska Hala Sportowa w Chełmie


Godziny wynajęcia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

7.30 - 9.00

Niepubl.Gim

NSzP

Razem Gim.

ZST

NSzP

 

 

9.00 – 10.00

Niepubl.Gim/ NSzP

NSzP

ZST

ZST

NSzP

Niedźwiadek

 

10.00 – 11.00

NSzP

NSzP

ZST

ZST

NSzP

Niedźwiadek

 

11.00 – 12.00

ZST

Razem

ZST

ZST

ZST

 

 

12.00 – 13.00

ZST

Razem

ZST

ZST/ NSzP

ZST

 

 

13.00 – 14.00

ZST

Razem

ZST

NSzP/Niepubl. Gim

Razem Gim

 

 

14.00 – 15.00

ZST

Razem.

ZST

Niepubl. Gim

Razem Gim

 

 

15.00 – 16.00

Tempo

Razem

ZST

Niepubl. Gim

        Tempo

 

 

16.00- 17.00

Tempo

Niedźwiadek

Niedźwiadek

Tempo

        Tempo

 

 

17.00- 18.00

Tempo

Niedźwiadek

Niedźwiadek

Tempo

Tempo

 

 

18.00- 19.00

 

Niedź./Tempo

Basket

Tempo

 

 

 

19.00 – 20.00

 

Tempo

Basket / Frej         

Tempo

 

 

 

20.00 – 21.00

 

Tempo/ZK

Frej / Mielnicz

UM

 

 

 

21.00 – 22.00

 

ZK

Mielniczuk

UM