ogłoszenie o sprzedaży przyczepy samowyładowczej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie zaprasza do składania ofert na sprzedaż przyczepy samowyładowczej D-47B - rok 1978.

Przyczepę można oglądać codziennie w dni powszednie w godzinach 7.00 - 15.00 na terenie obiektu "Amfiteatr Kumowa Dolina" przy
ul. Podgórze 47.
Oferty należy składać do dnia 22.08.2008r. w sekretariacie MOSiR, ul. Graniczna 2A.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.08.2008r. o godz. 13.00 w biurze MOSiR przy ul. Granicznej 2A.