Renowacja płyty głównej Miejskiej Hali Sportowej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

Renowacja płyty głównej w Miejskiej Hali Sportowej


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w sekretariacie MOSiR lub na stronie

https://mosir_chelm.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33660