Ogłoszenie o wyniku postępowania

OGŁOSZENIE O WYNIKU

postępowania o udzielenie zamówienia

o wartości powyżej 20 000 EURO do 30 000 EURO

 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 20.000 euro do 30.000 euro na dzierżawę przenośnego lodowiska na sezon 2018/2019 o wymiarach 20m x 40m wraz z serwisem w okresie dzierżawy wpłynęły 2 oferty. Jedna Firma zrezygnowała z udziału w postępowaniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

GAMAK Sp. z o. o.

                        ul. Towarowa 9

44-337 Jasrzębie Zdrój

Firma Gamak Sp. z o.o. pozostała jedynym oferentem, dlatego jej ofertę należy uznać za najkorzystniejszą.