MOSiR - Chełm

Hala Sportowa

Hala Sportowa MOSiR  posiada:

  • 1044  miejsc siedzących
  • 200 miejsc stojących
  • 2000 miejsc po dostawieniu widowni


O Projekcie Drukuj Wyślij znajomemu

 

ue-1.jpg

 


 

  Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm.

 

Przedmiotem projektu jest:

- budowa ścieżki rowerowej (od ul. Metalowej do ul. Kąpieliskowej oraz w Parku Miejskim) z trasą spacerową,

- remont istniejącej oraz budowa nowej kładki dla rowerów przez rzekę Uherkę,

- aranżacja małej architektury i placyków rekreacyjnych,

- zagospodarowanie terenu zielenią,

- wykonanie oświetlenia wzdłuż ścieżki rowerowej wraz z montażem punktów kamerowych (monitoring).

Numer projektu - 22/09-WND-RPLU.07.01.00-06-085/09

Źródło dofinansowania - Europejski Fundusy Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013

Oś Priorytetowa VII - Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki

Całkowity koszt projektu - 5.306.748,86 zł
Kwota dofinansowania - 3.714.724,20 zł

Okres realizacji projektu 2010-11-02 do 28 II 2012r.

 

Partnerzy projektu:

- Gmina Chełm

- Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze im. Kazimierza Janczykowskiego, Oddział Chełm

 

Aktualności:

 

W miesiącu listopadzie :
- wykonano roboty przy budowie ścieżki rowerowej na całej jej długości,
- wykonano placyki rekreacyjne przy ścieżce rowerowej,
- wykonano azyl dla pieszych przy ul. Ogrodowej,
- ustawiono formy plastyczne (rzeźby), 
- wykonano ogrodzenie Klubu Sportowego "Gryf",
- wykonano nasadzenia (drzewa i krzewy),
- ustawiono elementy małej architektury( ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery stoły do gry w tenisa stołowego, stoły do gry w warcaby, stoliki rekreacyjne, liczniki na rowery),
- wykonano oznakowanie terenu.

 

W miesiącu październiku:
- wykonano roboty ziemne na odcinku od ul. Ogrodowej do kładki na rzece Uherce, 
- wykonano część robót przy budowie nawierzchni, zamontowano słupy oświetleniowe i punkty kamerowe  na w/w odcinku,
- wykonano kolejne placyki rekreacyjne przy ścieżce rowerowej ,
- rozpoczęto budowę azylu dla pieszych przy ul. Ogrodowej,
- wykonano fundamenty pod formy plastyczne (rzeźby), 
- rozpoczęto budowę ogrodzenia Klubu Sportowego ,,Gryf”. 

 

W miesiącach sierpień i wrzesień:
- kontynuowano roboty przy budowie nawierzchni na odcinkach od parku miejskiego do ul. Ogrodowej i od ul. Metalowej do kładki na rzece Uherce,
- wykonano część placyków rekreacyjnych przy ścieżce rowerowej ,zamontowano punkty kamerowe na w/w odcinkach,
- wykonano roboty przy budowie nowej kładki dla rowerów przez rzekę Uherkę ( między parkiem miejskim i ul. Kąpieliskową)

 

W miesiącach czerwiec i lipiec br. wykonano :
- roboty ziemne na odcinku od parku miejskiego do ul. Ogrodowej i od ul. Metalowej do kładki na rzece Uherce,
- część nawierzchni ścieżki rowerowej,
- zamontowano słupy oświetleniowe na w/w odcinkach.

W lipcu br zawarto umowę z Pracownią Artystyczną "Moja Marka" z Lublina na zaprojektowanie, wykonanie i montaż form plastycznych, które zostaną ustawione wzdłuż ścieżki rowerowej. Formy plastyczne przedstawiać będą symbole Miasta - białego niedźwiedzia i Ducha Bielucha.

 

27 kwietnia 2011r. podpisana została umowa z MOVIMIENTOS Y NIVELACIONES, S.L.C/RIBERA BAJA, S/N, APDO. 178, 14-500 PUENTE GENIL KORDOWA, HISZPANIA na budowę ścieżki rowerowej. 12.05.2011r. rozpoczęto roboty budowlane. Obecnie trwają prace na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Kąpieliskowej oraz w parku miejskim. 

9 lutego  2011r. zawarta została umowa ze Spółdzielnią Projektowania i Usług Inwestycyjnych ,,Inwestprojekt”, ul. Lwowska 51,  22-100 Chełm na pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania ,, Zagospodarowanie doliny rzeki Uherki wraz ze ścieżką rowerową w Mieście Chełm”