MOSiR - Chełm

Hala Sportowa

Hala Sportowa MOSiR  posiada:

  • 1044  miejsc siedzących
  • 200 miejsc stojących
  • 2000 miejsc po dostawieniu widowni


dział: Strona startowa
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Grand Prix w Halowej Piłce Nożnej Drukuj Wyślij znajomemu
Zapraszamy wszystkich chętnych na turniej w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR.

REGULAMIN

GRAND PRIX

w Halowej Piłce Nożnej

o

Puchar Dyrektora

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

 

 

Cel:

- Popularyzacja Halowej Piłki Nożnej

-Zachęcenie do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach    rekreacyjnych

- Popularyzacja mody na czynny wypoczynek

- Wyłonienie najlepszych drużyn amatorskich w halowej piłce nożnej

 

Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie ul. Graniczna 2a,

tel./ faks (82) 563 00 03; e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

 

Zgłoszenia:

Udział w rozgrywkach można zgłosić mailowo ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ) bądź dostarczyć na piśmie do sekretariatu MOSiR (Hala Miejska, ul. Graniczna 2a).

Wzór karty zgłoszenia będzie dostępny na facebooku MOSiR Chełm, stronie www.mosir.chelm.pl  oraz w sekretariacie MOSiRu.

Zgłoszenia przyjmowane będą do środy 20 stycznia odo godz. 15.00.

 

Termin i miejsce:

Termin: 23.01.2021 (sobota) g. 09:00;

Miejska Hala Sportowa ul. Graniczna 2a, 22-100 Chełm;

 

Uczestnictwo:

1. W rozgrywkach uczestniczą zespoły 5 osobowe (w tym bramkarz).

2. Zawodnik może grać tylko w jednej drużynie. W przypadku umieszczenia zawodnika na dwóch lub więcej listach, zawodnik winien oświadczyć na piśmie, w której drużynie deklaruje grę. Lista zawodników może być uzupełniana nowymi nazwiskami w trakcie rozgrywek (max 10 osób).

3. Zawodnik ma prawo przejścia do innej drużyny tylko jeden raz w całym cyklu rozgrywek (wyjątek stanowi wycofanie drużyny z rozgrywek). Przy zmianie drużyny zawodnik zobowiązany jest dostarczyć do organizatora oświadczenie, potwierdzone przez kapitanów zainteresowanych drużyn określające nazwę zespołu, w którym deklaruje grę.
4. W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy  którzy ukończyli 16 lat i starsi (organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia dokumentu tożsamości).

5. W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek przeciwnikom przyznaje się walkower.

 

System i czas rozgrywek:

Wygrana w meczu oznaczać będzie dopisanie do tabeli rozgrywek 3 punktów, za remis 1 punkt, za porażkę 0 punktów.

Przy równej ilości punktów uzyskanych przez 2 lub więcej zespołów

o kolejności w klasyfikacji końcowej rozgrywek decyduje kolejno:
- wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami,
- stosunek bramek,

- przy równym stosunku bramek - większa ilość bramek zdobytych,
Największa ilość zebranych punktów z poszczególnych kolejek wyłania zwycięzcę.

 

Sprawy organizacyjne:

- każdy uczestnik turnieju powinien mieć ze sobą dokument tożsamości, który w razie wątpliwości potwierdzi wiek i tożsamość zawodnika;

- zawodnicy przystępują do gry w strojach sportowych i odpowiednim obuwiu;

- zawodnicy zobowiązani są do pozostawienia szatni w takim stanie w jakim je zastali

- za rzeczy pozostawione w szatniach i na trybunach Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

- wszyscy zawodnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków przez organizatora w czasie rozgrywek.

- protesty dotyczące gry nieuprawnionych zawodników we wszystkich drużynach ligi, mogą składać kapitanowie przed lub w trakcie spotkania do sędziego prowadzącego lub sędziego obsługującego zegar. Na żądanie protestującego zawodnik, którego dotyczą zastrzeżenia obowiązany jest okazać sędziemu dokument tożsamości ze zdjęciem. Sędzia sporządza notatkę i informuje o tym fakcie Organizatora.

 - kategorycznie zabrania się: spożywania alkoholu, palenia tytoniu i używania wulgarnych słów na hali, w szatniach i na trybunach. Nie zastosowanie się do niniejszych postanowień oraz wymogów <Regulaminu korzystania z hali> spowoduje wykluczenie zespołu z rozgrywek.

UWAGA! Nazwa drużyny nie może być wulgarna i nie powinna propagować patologicznych wzorców zachowań. Nie może obrażać uczuć i przekonań.

 

NAGRODY
1. Za zajęte miejsca drużyny dostają puchary i dyplomy

2. Za zajęcie miejsc I - III drużyny dostają medale.

3. Król strzelców otrzymuje statuetkę, nagrodę rzeczową i dyplom.
4.  Najlepszy bramkarz rozgrywek (wybrany przez Kapitanów drużyn i sędziów) otrzymuje statuetkę, nagrodę rzeczową i dyplom.

 

 

Przepisy Covid19:

1. Zawody odbywać się będą zgodnie z aktualnymi wytycznymi Prezesa Rady Ministrów i szefa GIS.

2. Turniej rozgrywany jest bez publiczności.

3. Zawodnicy przebywający na trybunach i ławce rezerwowych są zobowiązani do noszenia maseczek.

4. Podczas wchodzenia i schodzenia z pola gry zalecane jest zachowanie dystansu społecznego.

 

Turniej prowadzony jest w oparciu o aktualne Przepisy Gry w piłkę nożną.

* wymiary boiska   -   40  m  x  23  m;

* pole karne  -  6 metrów   (linia ciągła);

* wymiary bramek  -  5 m  x  2 m;

* punkt karny  -  9 metr  (na linii przerywanej na wprost środka bramki);

* piłka - tzw. halówka (przystosowana do gry w hali);

* rzut od bramki  -  ręką (rękoma) przez bramkarza z dowolnego miejsca pola karnego;

* rzut z autu (wrzut)  -  nogą z linii bocznej (biała linia) - bezpośrednio z rzutu z autu  bramka nie może być uznana za zdobytą;

* uderzenie piłki w sufit  -  wrzut (rzut z autu) dla drużyny przeciwnej na wysokości uderzenia piłki w sufit;

* zawodnik rozpoczynający (wznawiający) grę z punktu środkowego boiska może zagrać piłkę  w dowolnym kierunku.;

* czas gry  2 x 15 min; przerwa 5 min.

* uprawnionymi do gry w turnieju młodzieżowym są zawodnicy urodzeni w roku 2005 (16 lat) i starsi;

* liczba zawodników biorących udział w grze  -  4  +  bramkarz;

* minimalna liczba zawodników drużyny na polu gry  -  3  +  bramkarz;

* odległość przeciwników od piłki przy wykonawaniu wrzutu -  co najmniej 3 metry;

* odległość przeciwników od piłki przy pozostałych stałych fragmentach gry -  co najmniej  3 metry;

* odległość przeciwników od piłki przy rozpoczęciu (wznowieniu) gry z punktu środkowego boiska  -  pierwsza (biała) linia równoległa do linii środkowej;

* odległość zawodników od piłki przy wykonywaniu rzutu karnego  -  poza linią przerywaną w granicach pola gry, umożliwiając swobodny dostęp do piłki wykonawcy tego rzutu;

* nieprzestrzeganie odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu, bądź też przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany zawodników - karane jest 2 minutową karą;

* czas na wykonanie wrzutu lub rzutu wynosi 5 sekund;

* strefa zmian  -  obszar od linii środkowej boiska do linii przecinającej linię boczną na wysokości ławek dla zawodników rezerwowych;

* "lotne" zmiany zawodników z zachowaniem zasady :

1/   zawodnik schodzący opuszcza boisko;

2/   następnie zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko;

-   zmiana bramkarza na zawodnika rezerwowego może być dokonana tylko i wyłącznie podczas przerwy w grze po uprzednim powiadomieniu o zmianie sędziego boiskowego;

* zatrzymanie zegara czasowego następuje na wyraźne wskazanie i leży w gestii sędziego boiskowego

* w przypadku, gdy piłka zmierza do bramki, a w tym czasie czas gry  zawodów zakończył się  i rozległ się sygnał dźwiękowy zegara czasowego - ewentualna bramka nie zostanie uznana;

* bramka jest uznana za zdobytą wtedy, gdy piłka całym swoim obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i pod poprzeczka - przed sygnałem dźwiękowym zegara czasowego.;

* czas trwania gry winien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie  ewentualnego rzutu karnego zarządzonego przez sędziego podczas trwania gry. Rzut ten musi być wykonany w sposób bezpośredni;

* nie zostanie uznana bramka, jeśli piłka bezpośrednio po wyrzucie jej ręką przez bramkarza - nie   dotknięta przez innego zawodnika - wpadnie do bramki drużyny przeciwnej;

*                   klasyfikacja strzelców bramek  :

-   w przypadku bramki samobójczej  -  bramkę zalicza się zawodnikowi drużyny atakującej, który jako ostatni zagrał (dotknął) piłkę;

-  sędziowie boiskowi wskazują do stolika sędziowskiego numer strzelca bramki;

* obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania wślizgów w zasięgu gry (za wyjątkiem bramkarza w obrębie własnego pola karnego) - pod rygorem przyznania rzutu wolnego pośredniego przeciwko drużynie zawodnika naruszającego przepisy gry;

* rzut wolny przyznany drużynie broniącej w jej polu karnym może być wykonany z dowolnego  miejsca tego pola;

* rzut wolny pośredni przyznany drużynie atakującej w obrębie pola karnego drużyny przeciwnej - winien być wykonany z linii pola karnego (linia ciągła 6 metrów), najbliżej miejsca naruszenia przepisów gry;

*   kary indywidualne  :

1/   czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty;

2/    czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 3 minuty;

3/   czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 5 minut;

Kary czasowego wykluczenie zawodnika z gry muszą być stopniowane

4/   całkowite wykluczenie zawodnika z gry - czerwona kartka;

Na miejsce ukaranego czerwoną kartką zawodnika - drużynie nie przysługuje prawo wprowadzenia do gry drugiego zawodnika;

zawodnicy rezerwowi oraz trenerzy lub inne osoby towarzyszące drużynie przebywający w obrębie strefy technicznej  swojej drużyny podlegają jurysdykcji sędziowskiej.

 

ZGŁOSZENIE

do Grand Prix w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

I.                    Nazwa drużyny

 

.............................................................................................................................

II.                Skład zespołu (imię, nazwisko, data urodzenia):

 

 

1.      (kapitan drużyny) .....................................................................................................

 

2.      ..................................................................................................................................

 

3.      ..................................................................................................................................

 

4.      ..................................................................................................................................

 

5.      ..................................................................................................................................

 

6.      ..................................................................................................................................

 

7.      ..................................................................................................................................

 

8.      ..................................................................................................................................

 

9.      ..................................................................................................................................

 

10. ..................................................................................................................................

 

11. ..................................................................................................................................

 

12. ..................................................................................................................................

 

 

IV.               Telefon kontaktowy (telefon do kapitana drużyny)

 

.............................................................................................................................

 

KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

…………………………………………………………………………………………………. w celu i w zakresie niezbędnym do udziału w Grand Prix w Halowej Lidze Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

…………………………………………...

(data, podpis)

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

1.  Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją Grand Prix w Halowej Lidze Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie (adres: ul. Graniczna 2A, 22-100 Chełm, tel. 82 563 00 03, e-mail: 82 563 00 03).

2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chełmie powołany został Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć )

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Grand Prix w Halowej Lidze Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Organizacja Grand Prix w Halowej Lidze Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  jest związana z koniecznością przetwarzania danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest zobowiązana do podania danych osobowych.

 

   

 

 
 

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej

Podziemia Kredowe w Chełmie

Chełmski Park Wodny

Ankieta

Co myślisz na temat ścieżki rowerowej wzdłuż doliny rzeki Uherki ?
 

Wynajem Sceny

KOSZT NAJMU  Z OBSŁUGĄ

Jeden dzień - 3 000 + podatek VAT
Dwa dni - 3 500 + podatek VAT
Trzy dni - 4 000 + podatek VAT

Dojazd na terenie Chełma - gratis

  WYMIARY SCENY ROZŁOŻONEJ

- wysokość (podłogi) -  od 1 do 1,5 m
- szerokość - 10 m
- głębokość - do 10 m
- wysokość od sceny do dachu - max. 5 m
- wysokość całkowita – 6,70 m

scena2.jpg

 scena mobilna

  scena mobilna