MOSiR - Chełm

Hala Sportowa

Hala Sportowa MOSiR  posiada:

  • 1044  miejsc siedzących
  • 200 miejsc stojących
  • 2000 miejsc po dostawieniu widowni


dział: Strona startowa
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
REGULAMIN LODOWISKA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Drukuj Wyślij znajomemu

REGULAMIN LODOWISKA

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU

I REKREACJI W CHEŁMIE

1. Sztuczne lodowisko przy ul. Henryka Sienkiewicza czynne jest w okresie od grudnia do marca:

od poniedziałku do niedzieli w godzinach: 10:00 – 19:00.

2. Każda osoba korzystająca z lodowiska jest zobowiązana do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz

bezwzględnego przestrzegania postanowień w nich zawartych.

3. Korzystanie z lodowiska jest odpłatne zgodnie z cennikiem umieszczonym pod treścią niniejszego regulaminu.

4. Wejścia na lodowisko odbywają się co półtorej godziny.

5. Na tafli lodowiska mogą przebywać wyłącznie osoby na łyżwach.

6. Maksymalna liczba osób korzystająca jednocześnie z lodowiska wynosi 30 osób.

7. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie lodowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

8. W trakcie korzystania z lodowiska należy bezwzględnie stosować się do poleceń i komunikatów obsługi lodowiska.

9. Obsługa lodowiska ma prawo wyprosić osoby korzystające z lodowiska, gdy te swoim zachowaniem przeszkadzają innym

uczestnikom, nie stosują się do poleceń i komunikatów obsługi lodowiska lub nie przestrzegają zasad określonych w

regulaminie.

10. W obrębie terenu lodowiska zabrania się:

a. wchodzenia na teren lodowiska bez zgody pracownika obsługi lub po godzinach otwarcia lodowiska;

b. używania łyżew do jazdy szybkiej;

c. jazdy z dziećmi na rękach, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów i niebezpiecznych zabaw, biegania;

d. niszczenia sprzętu i urządzeń;

e. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków i innych substancji odurzających, wchodzenia i

przebywania na tafli lodowiska w stanie nietrzeźwości, odurzenia lub pod wpływem narkotyków;

f. wnoszenia oraz spożywania jedzenia i napojów na tafli lodowiska;

g. wnoszenia, wrzucania jakichkolwiek przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla osób korzystających z lodowiska;

h. palenia tytoniu, e-papierosów, siadania na bandzie lodowiska, rzucania śniegiem, stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla

użytkowników lodowiska;

i. prowadzenia handlu i akwizycji.

11. Na taflę można wchodzić i wychodzić z niej tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

12. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnie ostrożnej i bezpiecznej jazdy.

13. Każde zdarzenie wypadkowe powstałe na lodowisku należy niezwłocznie zgłosić obsłudze lodowiska.

14. Każda osoba korzystająca z lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadoma niebezpieczeństwa oraz możliwości

wystąpienia kontuzji i urazów podczas jazdy. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim

uprawnianiem łyżwiarstwa.

15. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy zaistniałe z winy osób korzystających z lodowiska, w

szczególności wynikające z nieprzestrzegania przez nie zasad niniejszego regulaminu.

16. W celu wezwania pomocy medycznej należy zwrócić się do obsługi lodowiska.

17. MOSiR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obrębie i na terenie lodowiska.

18. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody przez osobę korzystającą z lodowiska, osoba odpowiedzialna za dokonanie

zniszczeń zostanie z tego tytułu obciążona materialnie.

 

Cennik biletów wstępu na lodowisko (1 godzina):

1. Bilet normalny – 8,00 zł

2. Bilet ulgowy – 5,00 zł

3. Z Kartą Dużej Rodziny normalny– 4,00 zł

4. Z Kartą Dużej Rodziny ulgowy 2,50 zł

5. Wypożyczenie łyżew – 5,00 zł

 

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej

Podziemia Kredowe w Chełmie

Chełmski Park Wodny

Ankieta

Co myślisz na temat ścieżki rowerowej wzdłuż doliny rzeki Uherki ?
 

Wynajem Sceny

KOSZT NAJMU  Z OBSŁUGĄ

Jeden dzień - 3 000 + podatek VAT
Dwa dni - 3 500 + podatek VAT
Trzy dni - 4 000 + podatek VAT

Dojazd na terenie Chełma - gratis

  WYMIARY SCENY ROZŁOŻONEJ

- wysokość (podłogi) -  od 1 do 1,5 m
- szerokość - 10 m
- głębokość - do 10 m
- wysokość od sceny do dachu - max. 5 m
- wysokość całkowita – 6,70 m

scena2.jpg

 scena mobilna

  scena mobilna