MOSiR - Chełm

Hala Sportowa

Hala Sportowa MOSiR  posiada:

  • 1044  miejsc siedzących
  • 200 miejsc stojących
  • 2000 miejsc po dostawieniu widowni


dział: Strona startowa
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
ZASADY KORZYSTANIA Z LODOWISKA I WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW W ZWIĄZKU Z COVID-19 Drukuj Wyślij znajomemu

1.      W czasie stanu epidemii COVID-19 każda osoba korzystająca z lodowiska i wypożyczalni łyżew M0SiR jest zobowiązana do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania poza treścią „Regulaminu lodowiska” oraz „Regulaminu wypożyczalni łyżew”, także treści niniejszego dokumentu.

1.      Każda osoba korzystająca z lodowiska/wypożyczalni łyżew ma obowiązek zachowania dystansu społecznego pomiędzy osobami (min. 1,5 m), w szczególności przy wejściu na teren lodowiska, w kolejce po bilety wstępu na taflę lodowiska, w kolejce do wypożyczenia łyżew, w wypożyczalni łyżew, przy wejściu na taflę/ wyjściu z tafli lodowiska, a także podczas jazdy na tafli lodowiska.

2.      Każda osoba korzystająca z lodowiska/wypożyczalni łyżew jest zobowiązana do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając odpowiednio teren lodowiska i wypożyczalni łyżew.

3.      Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk są dostępne dla osób korzystających z lodowiska/wypożyczalni łyżew w obszarze wejścia do miejsca zakupu biletów wstępu na lodowisko, miejsca wypożyczenia łyżew, miejsca ich zwrotu oraz przy wejściu na taflę lodowiska.

4.      Każda osoba korzystająca z lodowiska/wypożyczalni łyżew jest zobowiązana posiadać zasłonięte usta i nos. Zasłanianie ust i nosa obowiązuje także podczas przebywania na tai lodowiska oraz jazdy na łyżwach.

5.      Każda osoba korzystająca z lodowiska/wypożyczalni łyżew jest zobowiązana przestrzegać zaleceń dotyczących stosowania higienicznych środków ostrożności i zachowania maksymalnie możliwych odległości od siebie.

6.      Przed rozpoczęciem jazdy na tafli lodowiska, MOSiR werykuje liczbę osób korzystających z lodowiska i omawia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas przebywania na tai lodowiska i jazdy na łyżwach.

7.      Podczas przebywania na terenie lodowiska, w tym na tafli lodowiska, osoby korzystające z lodowiska/wypożyczalni łyżew zobowiązane są stosować się do poleceń, komunikatów i wskazówek Obsługi lodowiska.

8.      Obsługa lodowiska mają prawo wyprosić osobę korzystającą z lodowiska/wypożyczalni łyżew, gdy ta swoim zachowaniem przeszkadza innym, nie stosuje się do poleceń, komunikatów i wskazówek Instruktora/Trenera/Obsługi lodowiska lub nie przestrzega zasad określonych w regulaminach.

9.      Osoby korzystające z lodowiska/wypożyczalni łyżew zobowiązane są do niezwłocznego opuszczenia obiektów po zakończonej jeździe i oddaniu łyżew, w celu uniknięcia gromadzenia się osób.

10.  MOSiR dokonuje bieżącej dezynfekcji powierzchni na obiekcie lodowiska i wypożyczalni łyżew, a także dezynfekcji łyżew.

11.  Z lodowiska nie mogą korzystać osoby, które obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej, są objęte kwarantanną lub izolacją, miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

12.  Jeśli u osoby korzystającej z lodowiska wystąpią niepokojące objawy choroby podczas przebywania na terenie obiektów MOSiR, osoba ta zostanie odsunięta i poproszona o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.

13.  Jeżeli dojdzie do sytuacji, że u takiej osoby zostanie wykryte podejrzenie zarażenia COVID-19, korzystanie z obiektów MOSiR zostanie przerwane, zostanie przeprowadzona gruntowna dezynfekcja przestrzeni, w której przebywała ta osoba.

14.  Przy stanowisku do zakupu biletu wstępu/wypożyczenia łyżew może znajdować się tylko jedna osoba.

 

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej

Podziemia Kredowe w Chełmie

Chełmski Park Wodny

Ankieta

Co myślisz na temat ścieżki rowerowej wzdłuż doliny rzeki Uherki ?
 

Wynajem Sceny

KOSZT NAJMU  Z OBSŁUGĄ

Jeden dzień - 3 000 + podatek VAT
Dwa dni - 3 500 + podatek VAT
Trzy dni - 4 000 + podatek VAT

Dojazd na terenie Chełma - gratis

  WYMIARY SCENY ROZŁOŻONEJ

- wysokość (podłogi) -  od 1 do 1,5 m
- szerokość - 10 m
- głębokość - do 10 m
- wysokość od sceny do dachu - max. 5 m
- wysokość całkowita – 6,70 m

scena2.jpg

 scena mobilna

  scena mobilna