MOSiR - Chełm

Kort tenisowy

Obok stadionu jest kort do tenisa ziemnego.dział: Strona startowa
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Zapraszamy na turniej piłki nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR Drukuj Wyślij znajomemu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR, który zaplanowany jest na sobotę 2 marca o godzinie 9.00. Turniej organizowany jest dla młodzieży w wieku 8-26 lat. Oto regulamin Turnieju:

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU

I REKREACJI W CHEŁMIE

 

 

 

1. Cel:

-         Popularyzacja piłki nożnej i zasad gry fair play

 

2. Organizator:

-         Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie;

 

3. Termin:

2 marca 2019 g. 9.00

 

4. Miejsce:

Zawody rozgrywane będą w hali MOSiR – u w Chełmie przy ul. Granicznej 2a;

 

5. Uczestnictwo:

Dzieci i młodzież w wieku 8 – 26 lat.

(mecze rozgrywane w różnych kategoriach wiekowych).

 

 

6. Zgłoszenia:

Udział w Turnieju można potwierdzić telefonicznie (82 563 00 03), mailowo ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ) bądź dostarczyć na piśmie do sekretariatu MOSiR (Hala Miejska, ul. Graniczna 2a) do dnia 01 marca 2019 r.

Wzór karty zgłoszenia w załączeniu regulaminu. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny, imienną listę zawodników maksymalnie 12 osób. Jeden zawodnik może występować w jednej drużynie.

 

7. Zasady i system rozgrywek:

Zawody będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN i przepisami mini piłki nożnej. Szczegółowe zasady rozgrywek znajdują się w Przepisach Gry Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

 

Turniej rozegrany zostanie systemem grupowym bądź „każdy z każdym” w zależności od ilości drużyn.

 

8. Nagrody:

 

Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary, natomiast wszystkie zespoły otrzymają dyplomy.

 

10. Sprawy organizacyjne:

 

- Każdy uczestnik turnieju powinien mieć ze sobą legitymację szkolną, która w razie wątpliwości potwierdzi wiek i tożsamość zawodnika;

- zawodnicy przystępują do gry w strojach sportowych i odpowiednim obuwiu;

- zawodnicy zobowiązani są do pozostawienia szatni w takim stanie w jakim je zastali

- za rzeczy pozostawione w szatniach i na trybunach Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

- zawodnicy nie są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków

 

 

Zawody prowadzone są w oparciu o aktualne Przepisy Gry w piłkę nożną.

 

 

*     wymiary boiska   -   40  m  x  23  m;

*          pole karne  -  6 metrów   (linia ciągła);

*    wymiary bramek  -  3 m  x  2 m;

*          punkt karny  -  9 metr  (na linii przerywanej na wprost środka bramki);

*     piłka – tzw. halówka (przystosowana do gry w hali);

*    rzut od bramki  -  ręką (rękoma) przez bramkarza z dowolnego miejsca pola karnego;

*          rzut z autu (wrzut)  -  nogą z linii bocznej (biała linia) – bezpośrednio z rzutu z autu  bramka nie może być uznana za zdobytą;

*        uderzenie piłki w sufit  -  wrzut (rzut z autu) dla drużyny przeciwnej na wysokości uderzenia piłki w sufit;

*     zawodnik rozpoczynający (wznawiający) grę z punktu środkowego boiska może zagrać piłkę  w dowolnym kierunku.;

*          czas gry  do ustalenia przed rozpoczęciem turnieju ( w zależności od iliści drużyn)

*          liczba zawodników biorących udział w grze  -  5  +  bramkarz;

*      minimalna liczba zawodników drużyny na polu gry  -  3  +  bramkarz;

*      maksymalna liczna zawodników rezerwowych - 6

*          odległość przeciwników od piłki przy wykonawaniu wrzutu -  co najmniej 3 metry;

*          odległość przeciwników od piłki przy pozostałych stałych fragmentach gry -  co najmniej  3 metry;

*   odległość przeciwników od piłki przy rozpoczęciu (wznowieniu) gry z punktu środkowego boiska  -  pierwsza (biała) linia równoległa do linii środkowej;

*          odległość zawodników od piłki przy wykonywaniu rzutu karnego  -  poza linią przerywaną                    w granicach pola gry, umożliwiając swobodny dostęp do piłki wykonawcy tego rzutu;

* nieprzestrzeganie odległości od wykonawcy wrzutu lub rzutu, bądź też przeprowadzenie nieprawidłowej zmiany zawodników – karane jest 2 minutową karą;

*     czas na wykonanie wrzutu lub rzutu wynosi 5 sekund;

*          strefa zmian  -  obszar od linii środkowej boiska do linii przecinającej linię boczną na wysokości ławek dla zawodników rezerwowych;

*   “lotne” zmiany zawodników z zachowaniem zasady :

       1/   zawodnik schodzący opuszcza boisko;

       2/   następnie zawodnik rezerwowy wchodzi na boisko;

       -   zmiana bramkarza na zawodnika rezerwowego może być dokonana tylko i wyłącznie podczas przerwy w grze po uprzednim powiadomieniu o zmianie sędziego boiskowego;

*          zatrzymanie zegara czasowego następuje na wyraźne wskazanie i leży w gestii sędziego boiskowego

*      w przypadku, gdy piłka zmierza do bramki, a w tym czasie czas gry  zawodów zakończył się  i rozległ się sygnał dźwiękowy zegara czasowego – ewentualna bramka nie zostanie uznana;

 

*      bramka jest uznana za zdobytą wtedy, gdy piłka całym swoim obwodem przekroczy linię bramkową pomiędzy słupkami bramkowymi i pod poprzeczka – przed sygnałem dźwiękowym zegara czasowego.;

*      czas trwania gry winien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie  ewentualnego rzutu karnego zarządzonego przez sędziego podczas trwania gry. Rzut ten musi być wykonany w sposób bezpośredni;

*     nie zostanie uznana bramka, jeśli piłka bezpośrednio po wyrzucie jej ręką przez bramkarza – nie   dotknięta przez innego zawodnika – wpadnie do bramki drużyny przeciwnej;

*          klasyfikacja strzelców bramek  :

-   w przypadku bramki samobójczej  -  bramkę zalicza się zawodnikowi drużyny atakującej, który jako ostatni zagrał (dotknął) piłkę;

      -     sędziowie boiskowi wskazują do stolika sędziowskiego numer strzelca bramki;

*          obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania wślizgów w zasięgu gry (za wyjątkiem bramkarza w obrębie własnego pola karnego) – pod rygorem przyznania rzutu wolnego pośredniego przeciwko drużynie zawodnika naruszającego przepisy gry;

*      rzut wolny przyznany drużynie broniącej w jej polu karnym może być wykonany z dowolnego  miejsca tego pola;

*      rzut wolny pośredni przyznany drużynie atakującej w obrębie pola karnego drużyny przeciwnej - winien być wykonany z linii pola karnego (linia ciągła 6 metrów), najbliżej miejsca naruszenia przepisów gry;

 

*   kary indywidualne  :

 

       1/   czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty;

       2/    czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 3 minuty;

        3/   czasowe wykluczenie zawodnika z gry na 5 minut;   

              Kary czasowego wykluczenie zawodnika z gry muszą być stopniowane

       4/   całkowite wykluczenie zawodnika z gry – czerwona kartka;

              Na miejsce ukaranego czerwoną kartką zawodnika – drużynie nie przysługuje prawo wprowadzenia do gry drugiego zawodnika;

   

*   zawodnicy rezerwowi oraz trenerzy lub inne osoby towarzyszące drużynie przebywający w obrębie strefy technicznej  swojej drużyny podlegają jurysdykcji sędziowskiej.

 

W pozostałych przypadkach nie ujętych w niniejszych Przepisach gry

 ma zastosowanie interpretacja wynikająca z aktualnego wydania Przepisów gry w piłkę nożną ‘ 2018

 

KARTA ZGŁOSZENIA

DO

„Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora MOSiR””

 

 

I.                                  Nazwa drużyny

 

.............................................................................................................................

II.                Skład zespołu (imię, nazwisko, data urodzenia):

 

 

1.      (kapitan drużyny) .....................................................................................................

 

2.      ..................................................................................................................................

 

3.      ..................................................................................................................................

 

4.      ..................................................................................................................................

 

5.      ..................................................................................................................................

 

6.      ..................................................................................................................................

 

7.      ..................................................................................................................................

 

8.      ..................................................................................................................................

 

9.      ..................................................................................................................................

 

10. ..................................................................................................................................

 

11. ..................................................................................................................................

 

12. ..................................................................................................................................

 

  

 

 

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej

Podziemia Kredowe w Chełmie

Chełmski Park Wodny

Ankieta

Co myślisz na temat ścieżki rowerowej wzdłuż doliny rzeki Uherki ?
 

Wynajem Sceny

KOSZT NAJMU  Z OBSŁUGĄ

Jeden dzień - 3 000 + podatek VAT
Dwa dni - 3 500 + podatek VAT
Trzy dni - 4 000 + podatek VAT

Dojazd na terenie Chełma - gratis

  WYMIARY SCENY ROZŁOŻONEJ

- wysokość (podłogi) -  od 1 do 1,5 m
- szerokość - 10 m
- głębokość - do 10 m
- wysokość od sceny do dachu - max. 5 m
- wysokość całkowita – 6,70 m

scena2.jpg

 scena mobilna

  scena mobilna