MOSiR - Chełm

Kort tenisowy

Obok stadionu jest kort do tenisa ziemnego.dział: Strona startowa
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
Rusza XI Halowa Liga Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży Drukuj Wyślij znajomemu
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza
wszystkich chętnych do wzięcia udziału
w
XI Halowej Lidze w Piłce Nożnej dla dzieci i młodzieży.
Liga rozpoczyna sie już w niedzielę 29 października o godz. 9.00
w Miejskiej Hali Sportowej, ul. Graniczna 2a.
 
Poniżej znajduje się
  • regulamin turnieju,
  • karta zgłoszenia drużyny
  • oświadczenie.
Oświadczenie powinien wypełnić każdy zawodnik drużyny.

REGULAMIN

Halowej Ligi w piłce nożnej dzieci i młodzieży

 

1.      Cel:

-          spędzenie wolnego czasu poprzez aktywny wypoczynek;

-          współzawodnictwo sportowe;

-          integracja chłopców i dziewcząt z różnych środowisk;

2.      Organizator:

-          Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie;

 3.      Termin:

Rozgrywki Halowej Ligi prowadzone będą w soboty lub niedziele począwszy od 29.10.2017 r. (godz. 9.00). Zakończenie ligi nastąpi 31.12.2017 

  4.          Miejsce:

Zawody rozgrywane będą w hali MOSiR - u w Chełmie przy ul. Granicznej 2 a;

  5.  Uczestnictwo:

Liga rozgrywana będzie w trzech kategoriach wiekowych chłopców:

I    -          szkoły podstawowe

II   -          gimnazja

III -           szkoły ponadgimnazjalne

W turnieju mogą uczestniczyć drużyny osiedlowe, podwórkowe (tzw. „dzikie") oraz szkolne i klasowe.

6.      Zgłoszenia:

Wzór karty zgłoszenia będzie można otrzymać w biurze MOSiR (Hala Miejska ul. Graniczna 2a), lub na stronie www.mosir.chelm.pl. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny, imienną listę zawodników (min. 5 osób) oraz kategorię wiekową w której będzie występować dana drużyna. Wypełnione zgłoszenia będą przyjmowane w biurze MOSiR - u (Hala MOSiR - u , ul. Graniczna 2 a) od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500 oraz bezpośrednio przed turniejem do godz. 9.00.

Zgłoszenia drużyn po godz. 9.00, nie będą przyjmowane.

 7.          Zasady i system rozgrywek:

Zawody będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN i przepisami mini piłki nożnej:

a)     drużyna składa się z 5 zawodników (w tym bramkarz) + rezerwowi;

b)     czas gry 1 x 10 minut;

c)      w trakcie gry obowiązuje system zmian tzw. „hokejowy";

 8.      Postanowienia dodatkowe:

a)     nie ma zastosowania przepis o spalonym;

b)     zabroniona jest gra wślizgiem;

c)      wrzut z autu wykonuje się nogą z linii bocznej boiska w miejscu gdzie piłka ją przekroczyła. Jeżeli piłka dotknie sufitu wrzut z autu wykonujemy z linii bocznej na wysokości tego miejsca.

d)     zawodnicy rezerwowi obu drużyn zajmują pierwszy rząd krzesełek po obu stronach tunelu prowadzącego na pole gry i w tej strefie następują zmiany;

  9.     Nagrody:

Najlepsze drużyny we wszystkich kategoriach wiekowych otrzymają puchary,  medale i dyplomy.

  10.   Sprawy organizacyjne:

Każdy uczestnik Ligi Halowej powinien mieć ze sobą dokument tożsamości w celu sprawdzenia wieku zawodnika:

a)     zawodnicy przystępują do gry w strojach sportowych i odpowiednim obuwiu;

b)     wszyscy zawodnicy są ubezpieczeni od nieszczęśliwych wypadków przez organizatora w czasie rozgrywek Ligi Halowej.

Weryfikacja wieku uczestników będzie się odbywać na podstawie dokumentu tożsamości zawierającego zdjęcie (legitymacja szkolna, paszport, dowód osobisty, karta rowerowa). Każdy zawodnik zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości. Nie okazanie dokumentu skutkować będzie niedopuszczeniem do turnieju! 

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorowi.

 

   ZGŁOSZENIE

do Halowej Ligi Piłki Nożnej

I.                    Nazwa drużyny,

.............................................................................................................................

II.                  Kategoria wiekowa

szkoły podstawowe            szkoły gimnazjalne            szkoły ponadgimnazjalne

III.                Skład zespołu (imię, nazwisko, data urodzenia):

 

1.      (kapitan drużyny) .....................................................................................................

 

2.      ..................................................................................................................................

 

3.      ..................................................................................................................................

 

4.      ..................................................................................................................................

 

5.      ..................................................................................................................................

 

6.      ..................................................................................................................................

 

7.      ..................................................................................................................................

 

8.      ..................................................................................................................................

 

9.      ..................................................................................................................................

 

10. ..................................................................................................................................

 

11. ..................................................................................................................................

 

12. ..................................................................................................................................

 

IV.               Telefon kontaktowy (telefon do kapitana drużyny)

.............................................................................................................................

 

                                               O Ś W I A D C Z E N I E

 

Zezwalam mojemu synowi/ córce ……………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….....................................

na uczestniczenie w zawodach sportowo – rekreacyjnych pn. "XI Halowa Liga Piłki Nożnej dzieci i młodzieży”organizowanej przez Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Chełmie w październiku, listopadzie i grudniu 2017 r.

 

Chełm, dn. ...................         ....................................................................

                                                     /podpis rodzica lub opiekuna/  

 

Chełmski Ośrodek Informacji Turystycznej

Podziemia Kredowe w Chełmie

Chełmski Park Wodny

Ankieta

Co myślisz na temat ścieżki rowerowej wzdłuż doliny rzeki Uherki ?
 

Wynajem Sceny

KOSZT NAJMU  Z OBSŁUGĄ

Jeden dzień - 3 000 + podatek VAT
Dwa dni - 3 500 + podatek VAT
Trzy dni - 4 000 + podatek VAT

Dojazd na terenie Chełma - gratis

  WYMIARY SCENY ROZŁOŻONEJ

- wysokość (podłogi) -  od 1 do 1,5 m
- szerokość - 10 m
- głębokość - do 10 m
- wysokość od sceny do dachu - max. 5 m
- wysokość całkowita – 6,70 m

scena2.jpg

 scena mobilna

  scena mobilna